Polityka prywatności

W celu wykonania usługi zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, stan cywilny, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, i inne. Administratorem danych osobowych jest Online Service Dariusz Popiołek. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania usługi, Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie w jakim Administrator danych nie jest z takiego obowiązku zwolniony. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi, jak również firmom kurierskim i pocztowym,. Dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).

 

Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Klienta oraz dla danych Klienta. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Klienta i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki.